Τελευταίες
Ανακοινώσεις:


 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Stucco

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τα χαρτιά Stucco είναι πλήρως βιοδιασπώμενα και ανακυκλώσιμα. Η συγκεκριμένη σειρά χαρακτιρίζεται από επίχρισμα και στις δύο πλευρές.

Woodfree E.C.F. (elemental chlorine free) χαρτιά και χαρτόνια με αυθεντική κατασκευή feltmark.


   ΧΑΡΤΙΑ (Επιλέξτε Προϊόν)

Copyright © Papandreou S.A. | Κυθήρων 10 - Γαλάτσι - Αθήνα - T.K. 111 47 | Τηλ: +30 210 2925350-2 Fax: +30 210 2922350
Developed by Innovative Frog