Νέο χρώμα Sirio Color Iris
Νέο χρώμα στην κατηγορεία Sirio Color.
To Sirio Color Iris είναι το μπλε χρώμα της ίριδας ,του λουλουδιού.
Παράγεται από τα 80 γραμμάρια έως και τα 290 γραμμάρια.