Χαρτόνι Κραφτ Ανακυκλωμένο

Νέα προσθήκη γραμμαρίων !

Χαρτόνι Κραφτ Ανακυκλωμένο σε

280, 300, 340 ,400 & 500 γραμμάρια